Olika typer av företagslån

Det är inte alls ovanligt att företag behöver ta ett företagslån hos https://företagslån.net för att finansiera någon del av sin verksamhet. Alla typer av företag, från aktiebolag och enskilda firmor till handelsbolag och stiftelser, kan behöva ta ett lån. Anledningarna är många. Nystartade företag kan till exempel behöva ta ett lån för att helt enkelt få igång verksamheten. Lånet kan då behövas för att till exempel kunna utveckla en produkt eller tjänst, anställa personal, göra ett inköp av varorLåna pengar eller tjänster eller för att marknadsföra sin verksamhet. Företag som redan har en verksamhet som rullar kan vilja ta ett företagslån för att exponera sina varor och tjänster på en ny marknad. Det kan vara en ny geografisk marknad men det kan också vara kunder i en ny åldersgrupp. En annan anledning för företag att ansöka om ett företagslån, och den här anledningen är mindre rolig, är att företaget har en period med svag likviditet. Pengar kan då behövas för att betala tillbaka leverantörsskulder eller för att kunna betala ut lön till de anställda. Ett företag som befinner sig i en ekonomisk svacka måste dock först verkligen planera hur lånet ska användas. Det är viktigt att verksamheten börja rulla igen så att kassaflödet kan öka, annars blir lånet bara ytterligare en kostnad som ska betalas.

Olika typer av företagslån
Banker och andra långivare kan alltså bevilja företagslån till företag men lånen kan se väldigt olika ut. Innan du tar ett företagslån är det därför viktigt att du jämför lånens villkor och de olika lånetyperna. Här nedan kan du läsa om några olika typer av företagslån.

• Företagslån
Ett företagslån kan företag ansöka om hos banker och andra långivare. Villkoren kan dock se olika ut. Det som skiljer olika företagslån åt är bland annat amorteringskraven, räntenivåerna och andra avgifter som kan tillkomma. Företagslån från banker och andra långivare kan ges till exempelvis aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Har du en enskild firma måste du dock komma ihåg att firman inte är en egen juridisk person. Det är alltså du som företagare som står som säkerhet för lånet, vilket innebär att din privatekonomi kan påverkas om inte lånet med amorteringar, räntor och avgifter betalas i tid.

• Företagslån utan säkerhet
Banker och andra långivare kräver normalt en säkerhet för att kunna bevilja ett företagslån. I ett aktiebolag kan till exempel aktierna fungera som en säkerhet. I andra fall kan en fastighet, ett lager eller en maskin vara säkerheten som banken behöver för att kunna bevilja lånet. Det finns dock också långivare som beviljar företagslån utan säkerhet. De ställer alltså inga krav på pantsättning. För att ett företagslån utan säkerhet ska beviljas räcker det med att någon, ofta ägaren till företaget eller en styrelsemedlem i företaget, går in med en personlig borgen. Det innebär att om inte företaget kan betala tillbaka lånet blir den personen istället ansvarig för lånet.

• Företagskredit
En företagskredit är inte samma sak som ett företagslån. Beloppet för krediten kan variera och företaget kan använda krediten upp till det belopp som har beviljats. Först när företaget använder sin kredit uppstår kostnader för räntor. Det finns dock krediter där företaget är skyldigt att betala en fast månadskostnad.

• Checkkredit
Checkkrediter fungerar nästan likadant som företagskrediter. En checkkredit är ofta bunden till ett företagskonto och företaget kan låna pengar upp till ett överenskommet belopp. Ränta betalas, precis som vid företagskrediter, bara på beloppet som faktiskt har lånats.

• Factoring
Factoring har blivit vanligare och vanligare för företag som behöver få loss likvida medel snabbt. Vid factoring säljer eller belånar ett företag sina fakturor till en bank eller ett annat finansbolag. Fakturorna blir alltså en säkerhet för lånet.